loading...

İŞ BUGÜN Kullanım Koşulları

1. ÖNSÖZ
İş Bugün, iş arayanların elverişli oldukları işlere yerleştirilmesine ve çeşitli işler için uygun
işçiler bulunmasına aracılık yapmak üzere aracılık faaliyetinin internet üzerinden verilmesini
sağlayan her türlü yazılımı (bundan böyle “Platform” olarak anılacaktır) kullanmaktadır. Platformu kamu kurum ve kuruşları haricindeki tüzel kişiler işveren üye olarak kullanmaktadır. İş bulmak ve çalışan olmak amacıyla ücretsiz olarak platformu kullanan gerçek kişiler ise adaylardır.
Platformu kullanmadan önce, lütfen Web Sitesinin kullanımıyla ilgili genel hüküm ve koşulların açıklandığı bu kullanım koşullarını (bundan böyle “Genel Kullanım Koşulları” olarak anılacaktır) dikkatlice okuyunuz.
Kullanım Koşulları İş Bugün Elektronik Yayıncılık ve İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle İŞ BUGÜN olarak anılacaktır),  (bundan böyle “Biz”, “Bizim” olarak anılacaktır) ile platformu kullanan her İnternet kullanıcısı, kullanıcılarımız, üyelerimiz (bundan böyle “Siz”, “Sizin” olarak anılacaktır) arasında bir sözleşme oluşturur.
2. Bu Genel Kullanım Koşullarının Kabulü
Platformu kullanarak bu Genel Kullanım Koşullarına ve içerdiği veya atıfta bulunduğu tüm koşullara uymayı kabul edersiniz. Bu Genel Kullanım Koşullarında yer alan yükümlülüklere veya şartlara kısmen veya tamamen uymayı reddederseniz, lütfen platformu kullanmayınız.

3. Platform Kullanımına Dair Kurallar
a. Platformumuza üye olan adaylardan kesinlikle ücret alınmamaktadır. Garanti iş bulunması gibi taahhütlerimiz bulunmamaktadır.
b. İşveren üyeler, aday üyelerimiz ile platformumuz üzerinden iletişim kurmaktadırlar. Platform içi iletişim araçları ile birlikte size bu iletişim ile ilgili e-posta aracılığıyla bilgilendirme de yapılabilir. Bu iletişimin takibi sizin sorumluluğunuzda olacaktır.
c. Paltformumuzdan iş arama ilanı yayınlamak, kayıtlı Kurumsal Kullanıcılar’ın ilanları arasında arama yapabilmek, Kurumsal Kullanıcılar’a kendisi ile ilgili bilgi vermek ve iş başvurusu yapmak suretiyle yararlanır.
d. Aracı bir platform olduğumuz için işveren üyelerin veya adayların platformumuza yüklediği bilgilerin doğru olduğunu araştırma yükümlülüğümüz ve imkanımız olmadığı gibi bir taahhüt de vermemekteyiz. Verilen bilgilerle ilgili olarak ortaya çıkabilecek her türlü hukuki, cezai ve/veya idari sorumluluk bizzat bilgiyi giren üyelerimize aittir. Fakat kullanıcılarımızdan gelen şikayetler, bizim tespitlerimiz neticesinde üyelik iptali yapabiliriz.
e. Veriler bilgiler nedeniyle biz ve/veya üçüncü kişilere doğrudan ve/veya dolaylı olarak verilebilecek her türlü zarardan bizzat bilgiyi giren üyelerimiz sorumludur. Bu nedenle herhangi bir ödeme yapmamız gerekirse ödenen miktarını size rücu edebiliriz.
f. Aday üyelerimiz, aracılık hizmetinin gereği olarak doldurdukları formdaki ve özgeçmişlerindeki genel veya nitelikli kişisel verilerin işveren üyelerimiz ile paylaşılacağını bildiklerini peşinen kabul eder.
g. Platformumuzda puanlama sistemi kullanmaktayız. Üyelerimiz diğer üyelerimiz ile ilgili puanlama yapabilmektedir. Bu puanlama diğer üyeler tarafın da görüntülenebilmektedir. Puanlamanın gerçeğe aykırı olması konusunda tüm sorumluluk puan veya yorum yapan üyemize aittir. Gerçeğe aykırı olun veya olmasın puanlamayı değiştirme yetkisi de işlemi yapan üyemize aittir. Bizim bu konuda bir sorumluluğumuz veya yetkimiz bulunmamaktadır. Üyelerimiz işbu durumu peşinen kabul eder.
h. Aday üyelerimiz, geliştirdiğimiz yöntemlerle paylaşım ile ilgili kısıtlamalar koyabilir. Bu kısıtlama yöntemlerine yenileri de eklenebilir. Aday üyelerimize kısıtlama konusunda özendirici oluruz. Daha çok bilgi paylaşılmasının daha hızlı amaca ulaştıracağını düşünen adaylarımız kısıtlamaları kullanmayabilir.
i. Aday üyelerimiz, bilgilerinin erişildiği firmalar ile ilgili kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talep ederse bu talep direkt işveren üyelerimize iletilecektir. Bu hususlarda yükümlülüğümüzün olmadığını peşin olarak kabul etmektesiniz.
j. Dilediğiniz zaman bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz, güncelleme anından itibaren yeni bilgileriniz paylaşılacaktır.
k. Aday üyelerimiz profilini pasif hale getirmediği veya başka bir kısıtlama aracımızı kullanmadığı sürece, bilgilerinin görüntülenebileceğini peşinen kabul etmektedir.
l. Bizimle paylaştığınız e-posta adresi üzerinden verdiğimiz hizmetlerle sınırlı olarak sizinle iletişime geçme, yeniliklerden haberdar etme, kişisel gelişiminize yararlı olacak bilgiler paylaşma, uygulama ile size anlık bildirimler gönderme ve diğer amaçlarla ulaşma hakkımız bulunmaktadır. Platformumuza üye olmakla bu faaliyetlerinde bulunabileceğimizi kabul ve beyan etmektesiniz.
m. İŞ BUGÜN, Üye ve Kullanıcıların sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve bu eylemi sadece Platform’u kullanarak yapmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veritabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak adaylara, işverenlere, ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, hatta İŞ BUGÜN üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine İŞ BUGÜN tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir.

4. Kişisel Verileriniz Hakkında Bilgilendirme
Platformumuza üye olup buna bağlı olarak form doldurmanız, profil oluşturmanız ile birlikte mobil uygulama, web sitesi ve benzeri sahibi olduğumuz platform kapsamındaki her türlü internet aracı ile genel kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizin sadece hizmetlerimiz ile sınırlı olarak işlenmesini peşinen kabul etmektesiniz. Sizinle olan sözleşme ilişkimizin gereği size hizmet verebilmek için verilerinizin işlenmesi bir zorunluluktur. Aydınlatma yükümlülüğümüz gereği sizi aşağıdaki konularda bilgilendiriyoruz;
a. Kişisel veri sorumlusu İş Bugün Elektronik Yayıncılık ve İletişim Hizmetleri A.Ş.’dir.
b. Kişisel verilerinizi işlenme amacımız; Bilgilerinizi iş ve işçi bulma faaliyetine aracılık yapmak için, mevzuat gereği verebildiğimiz hizmetlerle ile ilgili pazarlama, reklam, tanıtım faaliyetleridir.
c. Paylaşımlarımız; Kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz istihdam amacıyla işveren üyelerimizle, mevzuat gereği Türkiye İş Kurumu’na istatistiki amaçlarla ve mahkemelere, resmi kurumlara kanuni yükümlülükler nedeni ile paylaşılmaktadır.
d. Süre; Kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz üyeliğinizi sonlandırmadığınız sürece sistemimiz muhafaza edilir. Sonlandırmanız sonrasında ise sizi tanımlamayacak şekilde anonim olarak tutulabilir.
e. Dilediğiniz zaman kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilir, işlenen kişisel verileri ile ilgili bilgi talebinde bulunabilir, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişiler ile ilgili bilgi alabilir, kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmiş ise bunların düzeltilmesini isteyebilir, ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep edebilir, eksik veya yanlış girilen kişisel veriler düzeltildiğinde veya adayın talebi ile kişisel verileri yok edildiğinde veya silindiğinde aday, bu işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep edebilir, işlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir, kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.